دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال در کلینیک دندانپزشکی سینا در منطقه هفت حوض  دندان های شیری کودکان در طول ۶ ماه اول زندگی آن ها  شروع به  رشد می کنند. کودکان  در ۶ یا ۷ سالگی اولین دندان های شیری خود را از دست می دهند و دندان های اصلی به جای آن ها رشد می کنند. بدون رسیدگی لازم در این...